การมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2566

การมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2566

Read more

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์และสัมภาษณ์ได้เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์และสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคลและความคืบหน้าการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของ สพฐ ณ โรงเรียนพญาไท

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์และสัมภาษณ์ได้เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์และสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคลและความคืบหน้าการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของ สพฐ ณ โรงเรียนพญาไท

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more