หน้าแรก

5397403_Mesa de trabajo 1
กำกับติดตามนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและการออกแบบเว็ปไซต์เก็บผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพญาไท ผ่านระบบออนไลน์ YouTube live streaming
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement)
การมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2566
 

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

ดร.พีรานุช ไชยพิเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
สพป.กทม.

ช่องทางการติดต่อ


เผยแพร่ผลงานวิชาการ


คู่มือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านวินัยของผู้เรียน
การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านการเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข คู่มือการจั…
การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านการเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข เล่ม 3 คู่ม…
การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านการเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข เล่ม 2 โครง…
การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านการเป็นคนดี คนเก่ง  และคนมีความสุข เล่ม …
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
เพจ Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

  • 191257ผู้เข้าชมทั้งหมด:
  • 4ผู้เข้าชมวันนี้:
  • 78ผู้เข้าชมต่อเดือน:
  • 0Online ขณะนี้:

สำหรับผู้ดูแลระบบ