การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพญาไท ผ่านระบบออนไลน์ YouTube live streaming

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพญาไท ผ่านระบบออนไลน์ YouTube live streaming เพื่อชี้แจงนโยบายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และแนวปฏิบัติต่างๆของทางโรงเรียน โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท