พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement)

โรงเรียนพญาไท ดำเนินการจัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในพิธีฯพร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด