สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์และสัมภาษณ์ได้เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์และสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคลและความคืบหน้าการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของ สพฐ ณ โรงเรียนพญาไท

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกเทปรายการ EduGuide 4.0เรื่องการส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาของนักเรียนเป็นรายบุคคล และความคืบหน้าการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของ สพฐ. ซึ่งจะออกอากาศ ทาง ททบ.5 สถานที่ถ่ายทำ ณ โรงเรียนพญาไท พร้อมนี้ยังมีการสัมภาษณ์ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทและตัวแทนครูนักเรียน ในฐานะผู้นำนโยบายดำเนินการและติดตามผลสู่การปฏิบัติในโรงเรียนในสังกัด ในการนี้ได้เยี่ยมชม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูระดับชั้นอนุบาล โดยมีการกำหนดเป็น Theme “Musuem” ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติจริง เช่น การปั้นเครื่องปั้นดินเผาในสมัยสุโขทัย ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่น การทำกิจกรรมได้อย่างมีชีวิตชีวา โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมให้การต้อนรับซึ่งเป็นไปได้ความเรียบร้อย