พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566โรงเรียนพญาไท จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมต้อนรับ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย