ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจฯ

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 สถานีตำรวจนครบาลพญาไท ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) โดยมี พ.ต.อ.บวรภพ สุนทรเลขา ผกก.สน.พญาไท เป็นประธานการประชุม ในการนี้ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เข้าร่วมประชุม ณ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท