ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี

🎊🎉ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง 70 ปีการศึกษา 2565
ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี
ของโรงเรียนพญาไท
🥇🏆ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ✨️✨️
❇️ การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
❇️ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
🏅รางวัลระดับเหรียญทอง
❇️ การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
❇️ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6การประกวด
❇️ มารยาทไทย ป.1-ป.3
❇️ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
❇️ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
❇️ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
🥈รางวัลระดับเหรียญเงิน
❇️การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
❇️การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
❇️การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
🥉รางวัลระดับเหรียญทองแดง
❇️การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
❇️การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
🙏🙏🙏ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ทุ่มเท
ฝึกซ้อมดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี
ขอบคุณลูก ๆ นักเรียนที่ตั้งใจฝึกซ้อมและ
ทำกิจกรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนทุกกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมา❤️❤️❤️