ขอแสดงความยินดีแด่ พี่ต่ายพี่สาว ท่านนงลักษณ์ กอวรกุล

ขอแสดงความยินดีแด่ พี่ต่ายพี่สาว ท่านนงลักษณ์ กอวรกุล
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน❤️❤️❤️รักๆๆๆ❤️❤️❤️