ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติมา ดวงแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วย นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติมา ดวงแก้วเนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร