พิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพญาไท จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช 2564 โดยมีการทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ มะเดชา นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว และ นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้